You are currently viewing NPR a relacja w związku. Jak o nią dbać?

NPR a relacja w związku. Jak o nią dbać?

Jak dbać o relacje w związku, by Naturalne Planowanie Rodziny mogło być stylem życia?
Co to jest porozumienie bez przemocy?
Jak rozwijać swoje kompetencje dobrej komunikacji w związku?
Gdzie szukać wsparcia, wiedzy i pomocy?
Zapraszam do obejrzenia rozmowy z psychologiem, trenerem kompetencji miękkich, mediatorem, akredytowanym konsultantem Insights Discover

Dodaj komentarz