• Dla osób chcących zdobyć wiedzę na temat fizjologii płodności i obserwacji zmian w cyklu miesiączkowym.
  • Dla osób, które chcą skutecznie odkładać poczęcie, bez sztucznej ingerencji w płodność.
  • Dla osób chcących świadomie zaplanować poczęcie dziecka i dobrze się do niego przygotować.
  • Dla osób doświadczających zaburzeń płodności .
  • Dla kobiet w ciąży pragnących przygotować się do stosowania NPR po porodzie.
  • Dla kobiet w okresie poporodowym lub w czasie powrotu płodności po porodzie.
  • Dla kobiet przed lub w trakcie premenopauzy (klimakterium).
  • Dla lekarzy, pielęgniarek, położnych chcących zdobyć wiedzę z zakresu Metod Rozpoznawania Płodności i stosować holistyczne podejście do pacjentek w tej kwestii.
  • Dla narzeczonych przygotowujących się do zawarcia małżeństwa i chcących w życiu małżeńskim dbać o płodność zgodnie z ekologią i nauczaniem Kościoła Katolickiego.
  • Dla osób, które chcą zrezygnować z antykoncepcji hormonalnej czy wkładek wewnątrzmacicznych.
  • Dla nastolatek chcących zdobyć wiedzę na temat cyklu i nauczyć się rozpoznawać cechy cyklu prawidłowego.